KURSUS

Arkitekt i myndighedsrollen

Er du nysgerrig på opgaverne og ansvaret som arkitekt i kommunal myndighedsbehandling? Få den nødvendige indsigt til at kunne arbejde i en politisk og forvaltningsmæssig sammenhæng.

Foto: Nick Karvounis

Tidspunkt:

21.-22. maj 2024, kl. 09:00 - 16:00

27.-28. maj 2024, kl. 09:00 - 16:00

Sted:

Arkitektforeningen, Åbenrå 34

Pris:

18.000 kr. for MAA
18.000 kr. for FORUM-medlemmer
24.000 kr. for Ikke-medlem

Tilmeld

Tilmeldingsfrist: 07.05.2024

Kontakt

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Kurset er målrettet arkitekter, der vil professionalisere sig i de indledende faser før tegnestuernes projektering.

I kommunerne lægges de overordnede rammer for byggeri og anlæg, og her træffes politiske dispositioner for kommunens udbygninger. Som arkitekt i myndighedsrollen har du indflydelse på det grundlag, der bygges på – hvad enten det er som planlægger eller byggesagsbehandler. Evner for ikke mindst helhedssyn, kontekstforståelse og tværfagligt samarbejde er derfor afgørende i rollen som myndighed; kompetencer som naturligt hører til arkitekters faglige ballast.

Deltagerne får viden om, hvordan der navigeres i et politisk system og om, hvordan arkitektfagligheden udøves inden for rammerne af offentlig forvaltning. Du rustes desuden til en grundlæggende forståelse af de opgaver og det ansvar, som arbejdet på fællesskabets vegne i en politisk og forvaltningsmæssig sammenhæng indebærer. Og ikke mindst får du indsigt i det komplekse samarbejde med de mange andre fagligheder, som er involveret i de forberedende faser af et byggeri.

Det diskuteres desuden, hvorfor en arkitekturpolitik kan være vigtig som redskab til at træffe langsigtede beslutninger og prioriteringer indenfor det byggede miljø. Og hvordan du som ansat i det kommunale kan være med til at synliggøre denne værdi for de politiske beslutningstagere.

Hvem er kurset for?

Du kan deltage i kurset, uanset om du er nyuddannet eller erfaren arkitekt. Vigtigst er nysgerrigheden efter at professionalisere dig inden for et fagligt felt, hvor behovet for helhedstænkende og tværfagligt agerende arkitekter er stort.

Indhold

Kurset fordeler sig over to moduler på hver to dage, og med en uges mellemrum.
Der er god tid og plads til at stille spørgsmål og diskutere arkitektens faglighed i en offentlig kontekst.

Du får:

  • En grundig rammesætning af rollen som bygningsmyndighed
  • Viden om arbejdet i en politisk organisation
  • Indsigt i planhierakiet
  • Viden om myndighedsbehandling i henhold til Planloven og Bygningsreglementet
  • Øvelser med praktiske cases
  • Indblik i hvordan bæredygtighed indpasses i det kommunale arbejde

I en blanding af undervisning, oplæg fra kommunale chefer og fagspecialister, gruppearbejde og diskussioner kommer du omkring den nyeste viden, og får indsigt i konkrete sager og i det ansvar, der følger med opgaverne i kommunerne. Når kurset er slut, vil du desuden have etableret et værdifuldt netværk.

Kursusledere

Marianne Bendixen – arkitekt MAA, MARIANNE BENDIXEN byudvikling
Stine Sundahl – arkitekt MAA, chefkonsulent Københavns Kommune

Herudover oplæg fra en række kommunale nøglepersoner

Undervisningsdage

21.-22. maj, kl. 9-16
27.-28. maj, kl. 9-16

For yderligere informationer om kurset og tilmelding

Kontakt Lena McNair

Afbestillingsregler

  • Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet.
  • Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning. Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50% af kursusafgiften.
  • Ved afmelding senere end 3 arbejdsdage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften.
  • Bliver tilmeldte forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en stedfortræder.

Ret til ændringer forbeholdes.

Kontakt

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +