KURSUS

Biodiversitet i praksis KURSUSNYHED

I samarbejde med Danske Landskabsarkitekter tilbydes et to-dages internat på Molslaboratoriet midt i Nationalpark Mols Bjerge. Kurset giver en grundig gennemgang af de tiltag og virkemidler, der kan skabe levesteder og tiltrække liv til dine projekter. Forbered dig på at komme hjem med masser af ny inspiration og en stærk trang til at skabe mere plads til naturen.

Biodiversitet. Foto: Morten DD Hansen.

Tidspunkt:

03.06.2024 kl. 11:00 - 22:00

04.06.2024 kl. 08:00 - 16:00

Sted:

Molslaboratoriet, Strandkærvej 6, 8400 Ebeltoft

Pris:

8.100 kr. for MAA
9.500 kr. for Ikke-medlem
8.100 kr. for FORUM-medlemmer

Tilmeld

Tilmeldingsfrist: 20.05.2024

Kontaktperson

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

Med tidens store fokus på natur og biodiversitet som krav i konkurrenceopdrag, visioner fra bygherrer og kriterier ifm. DGNB-screeninger og EU’s taksonomi, er det blevet en nødvendig kompetence for rådgivere at kunne arbejde grundigt med at skabe levesteder og bedre vilkår for liv i projekterne.

Hvis vi som rådgivere vil arbejde ambitiøst med at skabe levesteder i byerne, må vi hente inspiration i naturen. Vi må forstå økosystemer, dyr og planters krav til levesteder, livscykler, naturlige processer og dynamikker for at skabe de bedste betingelser for liv i vores projekter – og gennem tværfagligt samarbejde opnå et solidt vidensfundament om natur og biodiversitet at træffe beslutninger ud fra.

Indhold

Vi skal lære om det hele direkte på stedet i Mols Bjerge. Gennem stærke faglige oplæg fra et top-hold af undervisere, biologitimer og hands on-oplevelser i Mols’ smukke, varierede natur skal vi fortrylles, inspireres og dygtiggøres ift. at arbejde med natur og biodiversitet og rådgive bygherrer og samarbejdspartnere om at skabe bedre vilkår for insekter, padder, krybdyr, fugle, smådyr og planter – også i byerne.

Blandt emnerne er:

  • Et grundigt overblik over værktøjskassen med de virkemidler, der kan skabe flere levesteder for flere arter i dine projekter – stor som lille skala.
  • Faglig viden og sproglige termer, du kan bruge fremadrettet, når du rådgiver bygherrer og samarbejdspartnere om at skabe bedre vilkår for insekter, padder, krybdyr, fugle, smådyr, svampe og planter i dine projekter.
  • Inspiration fra de mange forskellige naturtyper på Molslaboratoriets 120 ha store naturområde.
  • Undervisning fra og sparring med et top-hold af biologer, der forsker i og formidler om natur og biodiversitet til hverdag.
  • Biologitimer og hands on-oplevelser med sommerfugle, firben, græshopper, biller m.m. i Molslaboratoriets smukke, varierede natur.
  • Væk-fra-skærmen-tid og mulighed for at hygge og netværke med kollegaer.

”Sensommeren på Molslab er en tid med overflod. Modne mirabeller, blomstrende hedelyng, og det virker, som om alle insekter i hele verden har besluttet sig for at flyve rundt lige nu. Der er humlebier, svirrefluer og sommerfugle overalt, og de sene blomster giver den fuld gas – hedelyng, kattehale, djævelsbid, klokkeblomster, gyldenris og alle de andre. Der er så meget liv derude, og vi skal se det hele!” – Morten DD Hansen.

Læs mere om Molslaboratoriet: https://www.naturhistoriskmuseum.dk/molslaboratoriet

Målgruppe

Kurset henvender sig til landskabsarkitekter, arkitekter og planlæggere med interesse for at opnå en dybere forståelse for at arbejde med biodiversitet i praksis – fra masterplan til projektering.

Undervisere

Internatets undervisere og oplægsholdere har alle høj faglighed indenfor biodiversitet, analyse, kortlægning, myndighedsbehandling og formidling.

Blandt oplægsholderne er:

Morten DD Hansen – biolog, naturformidler og museumsinspektør ved Naturhistorisk Museum Aarhus

Kristine Kjørup Rasmussen – biolog, ph.d. og selvstændig biodiversitetsudvikler, OIKO

Beate Strandberg – biolog og seniorforsker ved Inst. for Ecoscience, Aarhus Universitet

Jens Reddersen – biolog og naturmedarbejder ved Nationalpark Mols Bjerge samt P1 Morgen

Rasmus Ejrnæs – biolog og professor ved Aarhus Universitet

Praktiske oplysninger 

Prisen er inklusiv overnatning og fuld forplejning.
Transport fra Aarhus H. til Molslaboratoriet kan arrangeres ved behov og mod ekstra betaling.

Afbestillingsregler

Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet.
Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning.
Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50 % af kursusafgiften.
Ved afmelding senere end 3 dage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften.
Bliver tilmeldte forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en stedfortræder.

Ret til ændringer forbeholdes.

 

 

Kontaktperson

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +