KURSUS

Biodiversitet i praksis

I samarbejde med Danske Landskabsarkitekter tilbydes et to-dages internat på Molslaboratoriet midt i Nationalpark Mols Bjerge. Kurset giver en grundig gennemgang af de tiltag og virkemidler, der kan skabe levesteder og tiltrække liv til dine projekter. Forbered dig på at komme hjem med masser af ny inspiration og en stærk trang til at skabe mere plads til naturen. KURSET ER OVERTEGNET, MEN DU KAN TILMELDE DIG VENTELISTEN.

Biodiversitet. Foto: Lena McNair

Tidspunkt:

03.06.2024 kl. 11:00 - 22:00

04.06.2024 kl. 08:00 - 16:00

Sted:

Molslaboratoriet, Strandkærvej 6, 8400 Ebeltoft

Pris:

8.100 kr. for MAA
9.500 kr. for Ikke-medlem
8.100 kr. for FORUM-medlemmer

Tilmelding ikke længere muligt

Kontakt

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

Med tidens store fokus på natur og biodiversitet som krav i konkurrenceopdrag, visioner fra bygherrer og kriterier ifm. DGNB-screeninger og EU’s taksonomi, er det blevet en nødvendig kompetence for rådgivere at kunne arbejde grundigt med at skabe levesteder og bedre vilkår for liv i projekterne.

Hvis vi som rådgivere vil arbejde ambitiøst med at skabe levesteder i byerne, må vi hente inspiration i naturen. Vi må forstå økosystemer, dyr og planters krav til levesteder, livscykler, naturlige processer og dynamikker for at skabe de bedste betingelser for liv i vores projekter – og gennem tværfagligt samarbejde opnå et solidt vidensfundament om natur og biodiversitet at træffe beslutninger ud fra.

Indhold

På dette todages kursus får du en grundig indføring i dansk natur og biodiversitet. Du bliver klogere på naturlige dynamikker og på, hvordan naturen fungerer, og vi gennemgår tiltag og virkemidler, der kan skabe levesteder og tiltrække liv til dine projekter.

Med tidens voksende fokus på natur og biodiversitet i konkurrenceopdrag, visioner fra bygherrer og skærpede krav ifm. bæredygtighedsscreeninger og internationale forordninger, direktiver og mål sætninger, er det blevet en nødvendig kernekompetence for rådgivere at have en solid forståelse for, hvordan man ærligt og samvittighedsfuldt kan understøtte og skabe bedre vilkår for liv i projekterne. Der er brug for vidensdeling, tværfaglige samarbejder og efteruddannelse, så vi kan opnå et solidt vidensfundament om natur og biodiversitet at træffe beslutninger ud fra.

Vil vi som rådgivere arbejde ambitiøst med at skabe levesteder i byerne, må vi hente inspiration i naturen. Vi må forstå økosystemer, dyr og planters krav til levesteder, livscykler, naturlige processer og dynamikker. Kun sådan kan vi skabe de bedste betingelser for liv i vores projekter. Vi skal lære om det hele på Molslaboratoriet.

Gennem stærke faglige oplæg fra et tophold af undervisere, biologitimer og hands on-oplevelser i Molslaboratoriets smukke, varierede natur skal vi fortrylles, inspireres og dygtiggøres ift. at arbejde med natur og biodiversitet og rådgive bygherrer og samarbejdspartnere om at skabe bedre vilkår for insekter, padder, krybdyr, fugle, smådyr og planter – også i byerne. Vi tør godt love, at man nok må forberede sig på at komme hjem med et nyt syn på naturen, masser af inspiration – og en stærk trang til
at skabe mere plads til alle de arter, vi deler planeten med.

Kurset er en opdateret version af de populære kurser, der blev afholdt i august 2023, med tilføjelse af flere oplægsholdere og flere case-historier. Vi har fortsat fokus på virkemidler ift. at skabe levesteder i konstrueret natur.

”Juni måned på Molslab er dér, hvor naturen træder op på den helt store klinge. Et blomstermylder af den anden verden, trævlekrone, blåhat, kongepen i mængder og ikke mindst den sjældne kantet kohvede, som beviser, at lyserød og gul er en fantastiskfarvekombination. Der er fuglesang overalt, munke, havesangere, skovpibere og løvsangere, og over arealerne kredser hvepsevåge og rød glente. Og så er der vilde bier, sommerfugle og insekter, så man næsten ikke kan overskue det. Der er så meget liv derude, og vi skal se det hele!” – Morten DD Hansen.

Læs mere om Molslaboratoriet: https://www.naturhistoriskmuseum.dk/molslaboratoriet

Målgruppe

Kurset henvender sig til en bred vifte af byggebranchens aktører som arkitekter, landskabsarkitekter, planlæggere, kommunale medarbejdere i natur- og miljøafdelinger, ingeniører m.fl. med interesse for at opnå en dybere forståelse for at arbejde med biodiversitet i praksis.

Undervisere og oplægsholdere

Morten DD Hansen (DD) er biolog, selvstændig foredragsholder og en af Danmarks bedstenaturformidlere. Han har medvirket i en endeløs række af radio- og natur-tv-programmer og er en efterspurgt rådgiver af kommuner, virksomheder og politikere. Når han ikke kører land og rige rundt og formidler og underviser, lusker han rundt i Danmarks natur og tæller bestande af dyr og planter. Hvis han da ikke ligger med hovedet på en græstue og drømmer om at være en fugl.

Camilla Fløjgaard (CF) er biolog og seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, hvor hun arbejder med forskning og rådgivning af myndigheder indenfor biodiversitet og naturgenopretning. Hun forsker bl.a. i rewilding, og hvilken effekt det har på biodiversitet. Og så drømmer hun om en dag at opleve elefanter i en dansk bøgeskov!

Beate Strandberg (BS) er biolog og seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, hvor hun arbejder med forskning og rådgivning indenfor plantebiologi og plante-insekt-interaktion, vilde bier og bestøvning. Hun har skrevet bogen ”Stik, støv og striber – Vilde biers vilde liv” om biernes forunderlige verden og har været initiativtager til Findplanten.dk, som hjælper dig til at finde planter til dit biodiversitetsprojekt.

Jens Reddersen (JR) er biolog og naturmedarbejder ved Nationalpark Mols Bjerge og kendt for sit årelange engagement med formidling af natur særligt i Mols Bjerge. Han har tidligere arbejdet som forsker ved Aarhus Universitet og Danmarks Miljøundersøgelser, og så er han fast indslag på P1 Morgen, hvor han fortæller store og små historier fra naturen.

Kristine Kjørup Rasmussen (KKR) er biolog og biodiversitetsudvikler hos Oiko, hvor hun arbejder bredt med natur og biodiversitet fra kortlægning, analyser og strategier til integrering af natur og biodiversitet i strategi, design, drift og pleje, ESG-afrapportering, myndighedsbehandling og formidling. Og så er hun initiativtager til en national metode til kortlægning af bynatur, som er under udvikling.

Peter Søgaard (PS) er biolog i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, hvor han arbejder med skovrejsning og biodiversitet. Han er programleder for de Blå-grønne Parker, en ny multifunktionel landskabs udpegning, der binder eksisterende og nye naturområder sammen og på én gang beskytter grundvand,
tilbageholder vand i landskabet og giver nye, spændende naturoplevelser. Peter drømmer om, at natur områderne i Aarhus en dag bliver så store og sammenhængende, at de kan passe sig selv.

Praktiske oplysninger 

Prisen er inklusiv overnatning og fuld forplejning.
Transport fra Aarhus H. til Molslaboratoriet kan arrangeres ved behov og mod ekstra betaling.

Afbestillingsregler

Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet.
Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning.
Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50 % af kursusafgiften.
Ved afmelding senere end 3 dage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften.
Bliver tilmeldte forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en stedfortræder.

Ret til ændringer forbeholdes.

 

 

Kontakt

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +