KURSUS

Byggeteknik for arkitekter

Få et systematiseret overblik over, hvordan en lang række byggetekniske forhold og valg indvirker på den arkitektoniske formgivning fra tidligt i skitseringsprocessen.

Børnehuset Grønnegaarden

Børnehuset Grønnegården af BBP Arkitekter. Foto: Mikkel Eye.

Tidspunkt:

Modul 1: 09.09.2024 - 10.09.2024, kl. 09:00 - 16:00

Modul 2: 01.10.2024 - 02.10.2024, kl. 09:00 - 16:00

Modul 3: 28.10.2024 - 29.10.2024, kl. 09:00 - 16:00

Sted:

Arkitektforeningen, Åbenrå 34

Pris:

22.000 kr. for MAA
22.000 kr. for FORUM-medlemmer
27.000 kr. for Ikke-medlem

Tilmeld

Tilmeldingsfrist: 02.09.2024

Kontakt

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

Arkitektur er byggeteknik – og byggeteknik er arkitektur: Det er i den konkrete udførelse, at arkitektoniske intentioner omsættes til fysisk formgivning. Viden om konstruktive forhold, bygningsdele, knudepunkter og materialeegenskaber er derfor helt nødvendig for at beherske sine arkitektoniske virkemidler.

Kurset henvender sig til arkitekter med ingen eller begrænset viden om byggeteknik, og som ønsker et systematiseret overblik over, hvordan en lang række byggetekniske forhold og valg indvirker på den arkitektoniske formgivning fra tidligt i skitseringsprocessen.

Arkitektforeningen, MOLIO/Byggeriets Videnscenter og KEA/Københavns Erhvervsakademi har i fællesskab udviklet kurset.

Deltagerne bliver introduceret til en række grundlæggende byggetekniske begreber og problemstillinger og får styrket forståelsen for de krav og udfordringer, der knytter sig til valg af bygningers konstruktioner og materialer.

På kurset diskuteres byggetekniske forhold ud fra en arkitektonisk tilgang, og der arbejdes med at oparbejde konkrete færdigheder i løsningen af enkle konstruktioner og sammenbygninger.

Tematisk bevæger kurset sig fra de tidlige valg i de krav der stilles til bygningens vigtigste bygningsdele og videre til de bærende og karakterskabende knudepunkter. Metodisk tages der udgangspunkt i et arkitektonisk stærkt projekt, opført indenfor de seneste år. Vi gennemgår byggeriet med de udførende arkitekter og ’regner baglæns’ på, hvorfor projektet ser ud, som det gør – og hvordan den arkitektoniske fane blev holdt højt under de mange og ofte komplicerede valg undervejs.

Deltagerne får struktureret byggetekniske begreber og problemstillinger og styrket de byggetekniske kompetencer, og bliver herigennem i stand til at inddrage dem i projekteringen og i samarbejdet med andre involverede i byggeprocessen.

Byggeteknik kan naturligvis ikke læres på seks dage, og både byggeprocesser og mængden af byggematerialer, installationer og dokumentationskrav er nu så komplekse, at et nutidigt byggeri sjældent kan planlægges ideelt. Men bygningsfysiske forhold spiller til stadighed sammen med formgivningsmæssige ønsker og vil altid kunne inspirere til gennemtænkt arkitektur:

Hvordan møder bygningen de lovgivningsmæssige og fysiske krav?
Hvordan vises vandet væk?
Hvordan holdes kulden ude?
Hvordan sikres mod brand?
Hvordan skiftes de enorme luftmængder?
– og hvordan udføres alt dette, så løsningerne understøtter og styrker det arkitektoniske udtryk?

Kurset er bygget op over 3 temamoduler á hver to dage. Undervisningen veksler mellem teoretiske input omkring dagens emne og øvelser, der relaterer direkte til undervisningen.

Læs interview med kursusleder og underviser arkitekt MAA Mette Rydahl Anker

MODUL 1 – Bygningsdele og materialer
Lovgivning og alment fælles teknisk fælleseje
Bygningsdele og klimaskærm
Funktionskrav og myndighedskrav
Vurdering og argumentation for valg
Materialeegenskaber – bæring, isolering og beskyttelse
Case: Børnehuset Grønnegården af BBP Arkitekter

MODUL 2 – Konstruktioner og knudepunkter
Tunge/lette konstruktioner
Ventilerede/uventilerede konstruktioner
Byggetekniske udfordringer i klimaskærmen og internt adskillende bygningsdele
Opbygning og udformning af konstruktioner
Opbygning og udformning af knudepunkter
Case: Nordøstamager Skole af Christensen & Co og Kjaer & Richter

MODUL 3 – Disponering og kompleksitet
Statiske principper ved forskellige bærende systemer
Valg af byggesystemer og materialer til dette
Føringsveje til tekniske installationer
Komplekse normalkonstruktioner og knudepunkter
Opsamling og afslutning
Case: Copenhagen Plant Science Center af Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Udbytte
Deltagerne bliver introduceret til en række grundlæggende byggetekniske begreber og problemstillinger, og får styrket forståelsen for de krav og udfordringer, der knytter sig til valget af konstruktioner og materialer.

På kurset diskuteres byggetekniske forhold ud fra en arkitektonisk tilgang, og der arbejdes med at oparbejde konkrete færdigheder i løsningen af enkle konstruktioner og sammenbygninger. Samtidig styrkes evnen til at kommunikere og samarbejde med ingeniører, bygningskonstruktører, entreprenører og andre involverede parter.

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle færdiguddannede arkitekter med ingen eller begrænset viden om byggeteknik, der ønsker at kunne inddrage viden om byggetekniske og konstruktive forhold i den arkitektoniske formgivning.

Undervisere
Mette Rydahl Anker – arkitekt MAA, lektor KEA/Københavns Erhvervsakademi
Magnus Sølvhøj Kühn – bygningskonstruktør og arkitekt BA, Lendager Group
Anne Helene Hornhaver – arkitekt MAA, lektor KEA/Københavns Erhvervsakademi
Martin Carlsen Dam – arkitekt, lektor KEA/Københavns Erhvervsakademi

Modul 1:
Mette Rydahl Anker
Anne Helene Hornhaver

Modul 2:
Magnus Sølvhøj Kühn
Martin Carlsen Dam

Modul 3:
Magnus Sølvhøj Kühn
Mette Rydahl Anker

Hertil kommer oplæg fra en række specialister.

Hvis der er ledige pladser efter fristens udløb, kan man sagtens blive tilmeldt kurset alligevel. Send en mail til Susanne Maria Korreborg Snor.

Afbestillingsregler
Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet.
Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning.
Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50 % af kursusafgiften.
Ved afmelding senere end 3 arbejdsdage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften.
Bliver tilmeldte forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en stedfortræder.

Ret til ændringer forbeholdes.

Kontakt

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +