KURSUS

Byudvikling med bæredygtige principper KURSUSNYHED

At håndtere en bys bæredygtige udvikling er en kompleks proces med mange aktører. Kurset giver viden om centrale aspekter indenfor arbejdet med principper for bæredygtighed i byudvikling. Dertil øves færdigheder i at håndtere dialogen mellem de parter, der kan prioritere indsatserne.

Sydhavnen i København har gennemgået en større forandring, hvor klimasikring og arkitektoniske kvalitet går op i en højere enhed. Foto: Jonas Petri

Tidspunkt:

17.09.2024 kl. 09:00 - 16:00

18.09.2024 kl. 09:00 - 16:00

Sted:

Arkitektforeningen, Åbenrå 34

Pris:

6.600 kr. for MAA
9.600 kr. for Ikke-medlem

Tilmeld

Tilmeldingsfrist: 03.09.2024

Kontakt

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

Ved at involvere byudviklingens centrale aktører undersøger vi rådgiverens rolle, myndigheders råderum og lokalplanlægning samt bygherres motivation. Derudover får du viden om centrale greb i bæredygtig byudvikling, og redskaber til at prioritere imellem disse.

På kurset bliver du præsenteret for en metode for bæredygtig byudvikling, der tager udgangspunkt i platformen ’Bystart’. Deltagerne får indblik i:

Vi skal med platformen have fokus på basisspørgsmål som:

  • kontekstuelt byklima
  • støj- og luftforurening
  • stationsnærhed
  • udvikling af genbrugsarealer
  • eksisterende strukturer og bymæssig integration

En række faglige oplæg giver baggrundsviden på tværs af emnerne:

  • demokrati
  • byliv og mangfoldighed
  • mobilitet
  • ressourcer og forsyning
  • natur og miljø

Den tillærte viden øves i konkrete cases og diskuteres grundigt i grupper.

Udbytte

De to kursusdage giver et overblik over de mange problemstillinger, dilemmaer og synergier, der skal tages højde for i byudvikling; hvem er aktørerne og hvordan sikres et metodisk grundlag for en inddragende proces.

Målgruppe

Arkitekter, byplanlæggere, konsulenter og andre med faglige opgaver indenfor byudvikling.

Undervisere

Stine Sundahl – arkitekt MAA, chefkonsulent, Københavns Kommune

Rune Veile – arkitekt MAA, partner URBAN POWER

Derudover en række faglige oplæg fra relevante aktører.

Afbestillingsregler

Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet.
Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning.
Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50 % af kursusafgiften.
Ved afmelding senere end 3 arbejdsdage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften.
Bliver tilmeldte forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en stedfortræder.

Ret til ændringer forbeholdes.

Kontakt

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +