KURSUS

Grundkursus i LCA KURSUSNYHED

Dette nye kursus giver dig et hurtigt overblik over de nye klimakrav i bygningsreglementet og hvordan de vil påvirke byggeprojekterne. Hvis du endnu ikke har stiftet bekendtskab med livscyklusvurderingen / LCA, så kan du nå det nu i dette halvdagskursus, som er rettet til dem, der ikke har arbejdet med LCA før.

Fabers fabrikker, Ryslinge. Foto: Rasmus Hjortshøj / Arkitektur, Arcgency.

Tidspunkt:

04.11.2024 kl. 09:00 - 13:00

Sted:

Arkitektforeningen, Åbenrå 34

Pris:

2.600 kr. for MAA
4.300 kr. for Ikke-medlem

Tilmeld

Tilmeldingsfrist: 21.10.2024

Kontaktperson

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

I januar 2023 blev klimakravene en realitet i bygningsreglementet. Fra 2025 vil grænseværdier også gælde for mindre nybyggeri samtidig med at grænsen bliver strammet. Klimaberegningen bygger på metoden livscyklusvurdering (LCA), som er en metode til at beregne udledninger og miljøaftryk. Da klimakravene bliver revideret hvert andet år er det vigtigt at følge udviklingen og indstille sig på, hvordan tegnestuepraksis vil blive påvirket.

Dette halvkursus giver dig en grundig introduktion i LCA og klimakravene, så du bliver rustet til at rådgive bygherre på et tidligt tidspunkt i byggefasen. Vi stiller skarpt på baggrund og definitioner for metoden og diskuterer arkitektens rolle og ansvar i indførelsen af en tidlig LCA i samarbejde med byggeriets parter. Vil vi desuden tage et kig in i værktøjet LCAbyg for at give dig en idé om hvad klimaberegningen indebærer.

Målgruppe

Kurset henvender sig til især til dig, der er projekterende arkitekt og ønsker at forstår klimakravene og LCA-metoden bag. Uanset om du kommer til at arbejde med klimakravene selv, så får du en grundlæggende viden, der giver dig mulighed for at håndtere LCA i dine projekter.

Blandt emnerne er:

LCA – baggrund, metode, krav

  • Baggrund og metode for livscyklusvurdering (LCA)
  • Gennemgang af elementer i klimakravene
  • Indhentning af informationer og samarbejde med øvrige aktører
  • Integration af LCA i bygningsdesign
  • Kvalitetssikring og dokumentation
  • Overblik over beregningsværktøjet LCAbyg

Underviser

Kai Kanafani – Arkitekt MAA, lektor hos BUILD, Aalborg Universitet

Afbestillingsregler

Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet.
Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning.
Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50 % af kursusafgiften.
Ved afmelding senere end 3 dage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften.
Bliver tilmeldte forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en stedfortræder.

Ret til ændringer forbeholdes.

Kontaktperson

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +