KURSUS

Planlægning i praksis

FOR NYUDDANNEDE: Med denne introduktion til planfaget som disciplin får du indblik i, hvordan du kan gøre brug af din arkitektfaglighed indenfor fysisk planlægning i en kommunal kontekst. AFHOLDES ONLINE

Lotta Tiselius er proudvikler i Vejle Kommune og var en af ansigterne på kampagnen 'planer for fremtiden'.

Tidspunkt:

03.10.2024 kl. 09:00 - 12:00

Sted:

Online via Teams,

Pris:

200 kr. for MAA
200 kr. for Studerendemedlem af Arkitektforeningen
400 kr. for Ikke-medlem

Tilmeld

Tilmeldingsfrist: 26.09.2024

Kontakt

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

Planlægning i praksis

Er arbejdet som byplanlægger i en kommune noget for dig? Eller savner du viden om, hvad der sker, når dine projekter møder en kommunal virkelighed?

Med denne introduktion til planfaget som disciplin får du indblik i, hvordan du kan gøre brug af din arkitektfaglighed indenfor fysisk planlægning i en kommunal kontekst.

Indhold
Kurset giver gennem teorioplæg og konkrete eksempler en introduktion til:

Planlov i kommunal praksis – det væsentligste grundlag for fysisk planlægning
Kommune- og lokalplaner som rammesættende dokumenter
Den kommunale organisation – hvor finder vi arkitekterne, og hvad laver de?
Planprofessionen – med fokus på arkitektens faglighed og indflydelsesrummet i en politisk ledet organisation

Dagen består af oplæg kombineret med øvelser i mindre grupper og god tid til spørgsmål og debat.

Målgruppe
Kurset henvender sig til den nyuddannede arkitekt, der har interesse for fysisk planlægning og ønsker viden om, hvordan de kommunale plandokumenter og beslutningsprocesser sætter rammerne for byernes udvikling.

Underviser
Arkitekt MAA Marianne Bendixen, Rådgivningsfirmaet Marianne Bendixen Byduvikling – tidligere kommunal byplanarkitekt og planchef

Oplæg fra Arkitekt MAA Ricco Bødker Andersen, Viborg Kommune

Afbestillingsregler
Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet.
Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning.
Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50 % af kursusafgiften.
Ved afmelding senere end 3 dage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften.
Bliver tilmeldte forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en stedfortræder.

Ret til ændringer forbeholdes

Kontakt

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +