KURSUS

Sæt fart på din karriere med +2

Med efteruddannelsen +2 kan du supplere dine arkitektfaglige kompetencer med et grundigt teoretisk kendskab til fagets roller og ansvar samt processer og opgaver i projektsammenhæng.

Tidspunkt:

København: August 2023

Aarhus: August 2023

Sted:

Det Kongelige Akademi/Arkitektskolen Aarhus

Pris:

60.000
60.000

Tilmelding

Tilmeldingsfrist: 01.07.2023

Kontakt

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

Kravene til samarbejde, kompetencer og forretningsforståelse skærpes konstant i arkitekt- og byggebranchen, men det kan være svært at mestre alle discipliner med blot få års erfaring i bagagen.

Med efteruddannelsesforløbet +2 får du faglig ballast og et kompetenceløft, der gør, at du kan begå dig ved møder med byggeriets parter som selvstændig eller som medarbejder og gøre din mening gældende, når vigtige beslutninger skal træffes.

Mød Stefan og Thomas, der har kicktstartet karrieren med +2.

Kontakt

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

De første år af arkitektkarrieren kan være en turbulent læringskarrusel. +2 kan bidrage med struktur og retning på den faglige udvikling til glæde for den enkelte medarbejder og virksomheden som helhed. Derfor har adskillige arkitektvirksomheder allerede integreret +2 som en fast del af deres efteruddannelsespolitik.

Mette Stavad giver jævnligt Pluskontorets yngre arkitekter mulighed for at deltage i +2, fordi de kommer tilbage med mere nysgerrighed og med en faglig robusthed.

arkitekt MAA og partner hos Pluskontoret i Aarhus Mette Stavad

Hør hvorfor Pluskontoret jævnligt sender deres yngre arkitekter på +2-forløbet.

Forløbet 

+2 er et skræddersyet forløb på to år, der kobler teoretisk viden direkte på virkelige cases i den arkitektvirksomhed, du er ansat i. Under hvert af uddannelsens otte moduler bliver du tilknyttet en studiegruppe samt en mentor, som din virksomhed stiller til rådighed. Dermed dokumenterer uddannelsen samtidig din praksiserfaring og kan derfor bruges til jobsøgning i udlandet. Du skal have minimum 1 års erfaring for at deltage i uddannelsen.

Læs mere om modulet og underviserne i +2 kompendiet

https://arkitektforeningen.dk/wp-content/uploads/2020/11/citater-2.mp4
video/mp4

Opbygning

Modul 1 – Forretning og organisation

På dette modul får du viden om tegnestuen som virksomhed samt kendskab til aftaleforhold og opgavers opståen og økonomi. Vi kortlægger, hvad en arkitektvirksomhed består af, hvordan den får opgaver, hvad der skal til for at den får opgaver, hvilke (juridiske) aftale- og ansvars-forhold arkitektvirksomheden indgår i, hvem man arbejder for, og hvordan man som medarbejder passer ind i denne verden.

Forløb 1: Arkitektvirksomheden og byggeriets parter
Forløb 2: Konkurrence og akkvisition
Forløb 3: Bygherren, procesledelse og brugerinddragelse
Forløb 4: Rådgivning – aftale, rettigheder og pligter

Modul 2 – Projektering

Du får viden om arkitektens rolle og ansvar i projekteringens faser samt kendskab til aktører og samarbejder i byggeri. Gennem forskellige cases gennemgår vi, hvordan projektering gribes an og gennemføres. Vi ser også på relationerne mellem tegning, beskrivelse og 3D-projektering samt på økonomi som del af et projekt gennem faserne for projektets tilblivelse.

Forløb 5: Byggeriets faser – ydelsesbeskrivelser
Forløb 6: Projektering i praksis samt opfølgning på case studies
Forløb 7: Tegning + beskrivelse – BIM, IKT, systematik og metode
Forløb 8: Økonomi, kalkulation og bygningsdelsoverslag

Modul 3 – Ledelse, myndighed + specialer

Vi får indsigt i vilkår for ledelse, ansvar i forhold til myndighedskrav samt overordnet indføring i udvalgte specialer. Konkret ser vi nærmere på, hvordan leverancen af ydelser ledes og organiseres gennem projekt- og projekteringsledelse. Et ansvarsområde for projekteringsledelsen er varetagelse af forhåndsdialog med myndigheder og efterfølgende indhentning af byggetilladelse. Vi ser på myndighedsforhold generelt samt på bygningsreglement og myndighedsprojekt i sammenhæng.

Forløb 9: Projekt- og projekteringsledelse
Forløb 10: Myndighedsforhold
Forløb 11: BR18
Forløb 12: Bæredygtighed

Modul 4 – Byggeriets udførelse

I dette modul beskæftiger vi os arkitektens rolle og ansvar i byggeriets udførelse. Du får kendskab til processer for udbud og byggeri, herunder aktører, relationer og samarbejder i byggefasen, betydningen af tid og økonomi i byggefasen, samt indblik i overgangen til byggeriets drift. Vi arbejder med en konkret case for at bedre at kunne forklare og forstå de mekanismer, som sættes i gang, når udbudsproces og byggeri begynder.

Forløb 13: Udbud, licitation, kontrahering
Forløb 14: Udførelse: Fra udbud til færdig
Forløb 15: Projektopfølgning og fagtilsyn
Forløb 16: Byggeriets ibrugtagning

Finansiering

Prisen for den samlede 2 årige uddannelse er 60.000 Beløbet betales i fire halvårlige rater á 15.000 kr. forud for opstart af hvert af de fire moduler, som +2 består af.

Efteruddannelsesmidler og bruttolønsordning

Det vil være muligt at finansiere +2 via egne efteruddannelsesmidler eller via bruttolønsordningen, som aftales individuelt med arbejdspladsen.

Målgruppe

+2 henvender sig til primært til yngre arkitekter i den første del af det professionelle virke, både i privat og offentligt regi. Uddannelsen kræver, at du har:

  • Minimum et års erfaring fra og job i en arkitektvirksomhed
  • Uddannelse fra en EU-anerkendt arkitektskole som Det Kongelige Akademi eller Arkitektskolen Aarhus

Desuden er der mulighed for begrænset optag af kandidater fra andre uddannelser, fx cand. techn. fra AAU eller kandidat i landskabsarkitektur fra KU.

I filmen nedenfor kan du se, hvorfor Kristian og Stefan tog +2 uddannelsen.

Hvor kommer kursisterne fra?

Kursisterne på +2 kommer både fra tegnestuer, større virksomhederne og offentlige organisationer. Du kan blive optaget på uddannelsen, såfremt du har minimum 1 års erfaring. Se hvem der har fået glæde af +2.

1:1 Landskab
3XN
AART
Adept
ALL – Atelier Lorentzen Langkilde
Arcgency
Arkitektfirmaet Kjaer & Richter
Arkitektfirmatet Ole Dreyer
Arkitec
Arkitema Architects
Atelier Filip Juhl
Baks Arkitekter
BBP Arkitekter
BECKO VVS
Bertelsen & Scheving
Bjerg Arkitektur
Brøndby Kommune
Byggekontoret Christiania
ByMunch
CASA Arkitekter
CEBRA architecture
C.F Møller
Christensen & Co
COBE
CREO Arkitekter
Cubo Arkitekter
Danielsen Architecture
Danila Lampis Arkitekter
Dorte Mandrup Arkitekter
Entasis
Erik Arkitekter
E+N Arkitekter
Friss & Moltke
Gottlieb Paludan Architects
GPP Arkitekter
Henning Larsen Arcitechts
Holscher Nordberg Architects
JJW Arkitekter
JUUL FROST Arkitekter
Juul & Hansen Arkitekter
KANT
Karlsson Arkitekter
Keingart
KHR Architects
Ladner Meier Arkitekter
Lendager Group
Linkarkitektur
Lundgaard & Tranberg Arkitekter
MAAN Arkitektur
Mangor & Nagel
Mole Arkitekter
MVRDV Rotterdam
Møller & Grønborg
M2Plus
Nord Architects
NOVA 5 Arkitekter
Nøhr & Sigsgaard
Opland
PLH Arkitekter
Pluskontoret Arkitekter
P+P Arkitekter
Rambøll
Ravn Arkitekter
Region Syddanmark
Room158
Rubow Arkitekter
RUM Arkitekter
Rørbæk & Møller
Schmidt Hammer Lassen
SCHULZE+GRASSOV
SLA
SLETH
Spant Studio
SPOT Architecture
Tegnestuen Majeriet
Tegnestuen Vandkunsten
Tredje Natur
Vargo Nielsen Palle
Varmings Tegnestue
Vilhelm Lauritzen Arkitekter
VMB Arkitekter
WE Architecture
Årstiderne Arkitekter

Afbestillingsregler

Hvis du afmelder dig før tilmeldingsfristen, sker det uden beregning. Ved afmelding op til 14 dage senere end tilmeldingsfristens udløb fraregnes 50% af uddannelsens første betalingsrate dvs. kr. 7.500. Herefter hæfter man for betaling for hele kalenderåret dvs. kr. 30.000.

Afmelding skal ske skriftligt til koordinator Susanne Maria Korreborg Snor på mail sks@arkitektforeningen.dk.

Samarbejdspartnerne bag +2

+2 er udviklet af Danske Arkitektvirksomheder, FAOD, Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering, Arkitektskolen Aarhus og Arkitektforeningen i tæt samarbejde og dialog med flere af landets tegnestuer og støtte fra Dreyers Fond og Grundejernes Investeringsfond.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +