NYHED 08.03.23

Danske Arkitektvirksomheder: Lang vej men også opbakning til øget ligestilling i arkitektfaget

Danske Arkitektvirksomheder lancerer i dag en spritny undersøgelse, der afdækker ledelsens og ansattes oplevelse af diversitet i de danske arkitektvirksomheder. Undersøgelsen har særligt fokus på kønsdiversitet i ledelserne af arkitektvirksomhederne og viser, at målet om øget diversitet opleves som vigtigt og har bred opbakning hos såvel ledere som medarbejdere. Desværre viser undersøgelsen også, at lidt under halvdelen af alle kvinder i undersøgelsen har oplevet at blive diskrimineret på baggrund af deres køn på deres arbejdsplads.

Undersøgelsen fra Danske Arkitektvirksomheder viser også, at der er bred enighed om, at ligestilling er et vigtigt emne at have fokus på som virksomhed, og at en divers sammensætning på såvel ledelses- som medarbejderniveau har stor betydning for trivslen på arbejdspladsen. Foto: JJW Arkitekter

Der er et stykke vej igen, hvis man spørger den yngre generation om der er ligestilling hos de danske arkitektvirksomheder. Til gengæld er der bred enighed om, at det er et vigtigt emne at have fokus på som virksomhed, og at en divers sammensætning på såvel ledelses- som medarbejderniveau har stor betydning for trivslen på arbejdspladsen. Det viser Danske Arkitektvirksomheders aktuelle undersøgelse, der har haft til formål at afdække både ledelse og medarbejderes oplevelse af kønsdiversitet i de danske arkitektvirksomheder.

Brancheorganisationen har et særligt fokus på kønsdiversitet og på at få et klarere billede af, hvordan det står til med ligestillingen i de danske arkitektvirksomheder, med et særligt fokus på kønsdiversitet i ledelsen. Undersøgelsen giver et godt afsæt for organisations arbejde med området påpeger Katja Viltoft – bestyrelsesformand i Danske Arkitektvirksomheder og partner hos JJW Arkitekter:

”Der er rigtig mange, der har svaret – og der er rigtig mange, der mener, at dét her er et supervigtigt emne at beskæftige sig med. Det er vi glade for at få bekræftet, da vi som brancheorganisation ønsker at understøtte større diversitet i virksomhederne, men særligt i ledelserne i arkitektvirksomhederne. Derfor har vi fået lavet en undersøgelse, hvor der er fokuseret specifikt på kønsdiversitet.”

Danske Arkitektvirksomheders undersøgelse byder også på vigtige kommentarer om, hvad kønsdiversitet betyder for arbejdspladsen, og hvad årsagerne kan være til, at der er færre kvinder end mænd, der er ledere og partnere i arkitektvirksomhederne. Katja Viltoft fortæller om de mange kommentarer:

”Det drejer sig om, at der er for få kvindelige rollemodeller, for få kvinder der starter egen tegnestue og for lidt fokus på gode rammer for at kunne få familieliv og arbejde til at hænge sammen. Vigtige emner, som vi også kan genkende fra andre brancher. Og som vi skal se nærmere på i arkitektbranchen.”

Undersøgelsen viser desværre også, at 45 % af de adspurgte kvinder har oplevet at blive diskrimineret på baggrund af deres køn på deres arbejdsplads. For mændene drejer det sig om 4 %. Diskriminationen hos kvinderne drejer sig primært om nedsættende kommentarer om deres køn samt lavere løn, og det er særligt de yngre kvinder der oplever diskrimination.

Det er ifølge Danske Arkitektvirksomheders adm. direktør Lars Storr-Hansen helt uacceptabelt:

”Sexisme og kønsdiskrimination er ikke i orden. Det tager vi skarp afstand fra. Og når næsten halvdelen af respondenterne svarer, at de har oplevet kønsdiskrimination på deres arbejde, så er det noget, vi og vores medlemmer skal tage meget alvorligt. Det er simpelhent ikke okay. Vi er i 2023. Nu må vi videre.”

Arkitektforeningens forperson Johnny Svendborg tager ligeledes skarp afstand til sexisme og kønsdiskrimination, og byder den nye viden velkommen:

“Det er en vigtig undersøgelse, som Danske Ark har fået foretaget. Det er så uendelig trist, at vi ikke er kommet længere… at vi endnu engang ser, at så mange, særligt kvinder, oplever diskrimination i vores branche, og jeg tænker, at forskellene i besvarelserne fra mænd og kvinder viser, at der stadig er mange blinde vinkler. Der er tydeligvis behov for at fortsætte arbejdet for en kulturforandring mod mere diversitet i faget, både ude i virksomhederne og fra vores foreninger og organisationers side,” udtaler han. “Det er afgørende for udviklingen af faget og den arkitektoniske kvalitet.”

Se undersøgelsen på Danske Arkitektvirksomheders egen hjemmeside

Se, hvordan Arkitektforeningen arbejder med diversitet og ligestilling

Vi ønsker en kulturændring

10 anbefalinger, der skal tage livtag med sexisme i arkitektfaget, åben debat og en aktiv Diversity & Equlity Platform for mere diversitet. Det er blot nogle af de tiltag, Arkitektforeningen har sat i søen for at skabe en mere mangfoldig og inkluderende kultur på tværs af faget.

Læs mere
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +