KURSUS

LAK 2024-2025 – Ledelse af Arkitektonisk Kvalitet

DER ER ET PAR LEDIGE PLADSER ... LAK-forløbet understøtter dig ledelsesfagligt og personligt i at lede projekter med fokus på den arkitektoniske kvalitet. Teori, praksis og direkte træning og sparring om din håndtering af lederrollen. NB! SIDSTE AFHOLDELSE AF LAK-FORLØBET

Kursus i Arkitektforeningen. Foto: Laura Stamer

Tidspunkt:

04.09.2024 kl. 10:00 - 17:00

05.09.2024 kl. 9.00 - 16.00

23.10.2024 kl. 10.00 - 17.00

24.10.2024 kl. 9.00 - 16.00

20.11.2024 kl. 10.00 - ?

21.11.2024 kl. 8.30 - 15.30

15.01.2025 kl. 10.00 - 17.00

16.01.2025 kl. 9.00 - 16.00

Sted:

Arkitektforeningen, Åbenrå 34

Pris:

33.600 kr. for MAA
42.200 kr. for Ikke-medlem

Tilmeldingsfrist: 01.08.2024

Kontakt og tilmelding

Charlotte Langen

Projektleder

+45 30 85 90 02

cla@arkitektforeningen.dk

Er du ansvarlig for arkitektonisk kvalitet i byggeprojekter?

Har du ansvar for gennemførelsen af den arkitektoniske kvalitet på virksomhedens projekter? Som en form for mellemleder står du mellem tegnestuens eller kommunens strategi og politik og kunden og brugerne. I dette felt skal du sørge for at skabe rum for de arkitektoniske overvejelser og forhandlinger omkring kvalitet, prioritet, ambition og proces, så teamet kan fungere, arbejdspladsen bliver promoveret, og bygherren bliver tilfreds. Det kræver en særlig arkitektfaglig proces- og relationskompetence at nå frem til de ønskede resultater og at få både loyale kunder, der kommer tilbage med nye opgaver, og at lykkes med den arkitektoniske ambition.

Dette forløb styrker dig ledelsesmæssigt som arkitektonisk ansvarlig i din projektledelse gennem en større strategisk selvindsigt og faglig afklaring omkring, hvordan du varetager denne rolle. Forløbet veksler mellem teori, praksis og direkte træning og sparring omkring din personlige håndtering af lederrollen.

For at deltage og få det fulde udbytte af kursusforløbet forudsættes det, at du har mindst 10 års arkitektfaglig erfaring og projektansvar som fx sagsarkitekt/projektleder eller lignende.

Begrebet ‘projektleder’ anvendes overordnet i kursusforløbet uagtet deltagernes individuelle titler i virksomhederne privat og offentligt (eksempelvis sagsarkitekt, lead design architect, seniorprojektleder, seniorarkitekt, senior design architect).

Læs mere om baggrund for kursusforløbet, udbytte, forventning til dig og kursets anvendte læringsmetoder her.

Om forløbet

LAK er bygget op af fire moduler, der hver forholder sig til en central kompetence for den arkitektfaglige leder. Kursusrækken strækker sig over otte undervisningsdage fordelt på fire moduler i løbet af fire måneder samt et interview og en coaching på baggrund af en personlig lederprofil, du skal tage online som del af forløbet. Forløbet indledes med et individuelt online-interview (Zoom) for at skærpe det individuelle læringsfokus for deltagerne og afsluttes med en skriftlig opgave på baggrund af forløbets emner (maks. tre sider) og en mundtlig tilbagemelding på denne. Holdstørrelsen er begrænset til højst 18 deltagere (heraf maks. 4 fra samme virksomhed).

Kontakt og tilmelding

Charlotte Langen

Projektleder

+45 30 85 90 02

cla@arkitektforeningen.dk

Tilmeld dig

Tilmeld dig på mail til Charlotte Langen

Kurset LAK 2024-2025 er sidste afholdelse af kursusforløbet Ledelse af Arkitektonisk Kvalitet.

NB! Der er et par pladser tilbage, så kontakt os endelig og hør nærmere …

Kursusleder

Kursusleder og gennemgående facilitator på forløbet er Thea Mikkelsen, MA og MSc, innovationskonsulent og erhvervspsykolog.

Før første modul:
Online-interview – Interviews af 1 times varighed pr. deltager afvikles i uge 35 forud for kursusstart.

Modul 1
Personlig ledelse og ledelse af professionel kreativitet:
Kurset giver et overblik over, hvad ledelse vil sige, og hvorfor ledelsesbevidsthed er vigtigt i enhver professionel rolle. Programmet hjælper den enkelte med at udvikle en refleksiv praksis, der muliggør professionel udvikling af sig selv i sin rolle – også efter endt forløb – og gennemgår konkrete ledelsesværktøjer med fokus på professionel kreativitet. Desuden får hver enkelt et blik udefra på egen ledelse gennem coachingsamtaler, en ledelsestest, kollegial sparring og feedback fra selvvalgt kollega.

Gæsteoplæg: Morten Kirkskov, skuespilchef, Det Kongelige Teater

Mellem første og andet modul:
Hver deltager svarer på spørgsmål online til udarbejdelse af en individuel lederprofil (Hogan leadership assessment) og får en personlig tilbagemelding af Thea Mikkelsen. Tilbagemeldingerne afvikles individuelt foregår i onlinemøder.

Modul 2
Forhandling og faglig integritet:
At navigere i de mange ønsker og behov, der er omkring ethvert byggeprojekt, og samtidig holde den arkitektoniske kurs kræver faglig selvbevidsthed og forhandlingsevner, hvis ikke man skal føle sig kørt rundt. I roller med et arkitektonisk ansvar er det derfor vigtigt at være afklaret omkring sit eget faglige ståsted, og hvordan man forholder sig til at være både rådgiver for sin bygherre og producent af arkitektonisk kvalitet og herfra udvikler sin forhandlingskompetence. Gennem to masterclasses trænes den enkelte i at styre egen kreative vision og forhandle arkitektonisk kvalitet igennem.

Dag 1: Masterclass hos Zunino Ignestam Studio (2300 København S).
Dag 2: Forhandling (Arkitektforeningen)

Mellem andet og tredje modul:
Refleksionsopgave “Min Hogan profil in action – refleksioner over egne styrker og svagheder som erfaret på modul 2”. Hver deltager udarbejder 1-3 siders refleksioner, som indgår som forberedelse til modul 3.

Modul 3
Strategi og horisontal ledelse: Strategi er et effektivt værktøj til at skabe fælles afklaringer om mål på tværs og tilbyder et sprog, der gør det muligt at tale om arkitektoniske mål og ressourcebehov i tværfaglige sammenhænge. At træne sin evne for strategisk refleksion over projekter kan dermed styrke den enkelte i både at tydeliggøre konsekvenser af forskellige valg og tiltrække følgeskab og ressourcer til arbejdet for den arkitektoniske kvalitet.

Modulet afholdes på internat i Tisvildeleje.

Mellem tredje og fjerde modul:
Interview af kollega omkring varetagelse af egen rolle efter en udleveret skabelon. Interviewet skal vare omkring 20 min. og pointer skal noteres til brug ved sidste modul.

Modul 4
Kommunikation og tydelighed: Lederens vigtigste værktøj er kommunikation. Enhver arkitekt bør kende forskellige kommunikationsmetoder til at skabe følgeskab til den arkitektoniske kvalitet i samarbejder gennem præsentationer, udviklingsforløb, feedback og påvirkning. At udvikle sin personlige ledelsesbevidsthed vil gøre det enklere at kommunikere og at tydeliggøre sine prioriteter i samarbejder omkring projekter. Hvordan man ønsker at stå frem som repræsentant for sine projekter og tydeligt arbejde for arkitektonisk kvalitet er et personligt valg, som programmet hjælper den enkelte til at tage og giver redskaber til at gennemføre.

Masterclass og workshop: Sune Bjørnvig, kommunikationsrådgiver og partner, FRIDAY.

Aflevering af afsluttende opgave samt mundtlig tilbagemelding online.

Undervisningsdage
Online-interview forud for opstart: Aftales individuelt med den enkelte deltager (ligger i uge 35, 2024)
Modul 1 – Leder af arkitektonisk kvalitet: 4. og 5. september 2024
Hogan-profil – tilbagemelding, 1:1, foregår online i uge 41, 2024
Modul 2 – Faglig integritet og forhandling: 23. og 24. oktober 2024
Modul 3 – Gennemslagskraft i det personlige lederskab (afholdes som internatophold): 20. og 21. november 2024
Modul 4 – Kommunikation skaber rum for ledelse: 15. og 16. januar 2025
Online-tilbagemelding på afsluttende opgave (ultimo januar)

Undervisningssted
Arkitektforeningen, Åbenrå 34, 1124 København K
(Modul 2, dag 1, afholdes hos Zunino Ignestam Studio, Fabrikken, 2300 København S og
Modul 3 (internatophold) afholdes på Pension Kildegaard, Tisvildeleje).

Undervisningstidspunkter
På alle fire moduler: Dag 1: kl. 10.00 – 17.00, dag 2: kl. 9.00 – 16.00
(på internatet afviger daglige sluttidspunkter)

For yderligere information om kursusforløbet kan du også kontakte
Lena McNair
Medlemschef
T: 3085 9005
E: lm@arkitektforeningen.dk

Afbestillingsregler

Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet.
Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning.
Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50 % af kursusafgiften.
Ved afmelding senere end 1 måned før kursusstart betaler tilmeldte deltager dog hele kursusafgiften.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +