NYHED 02.04.24

Esbjerg Kommune: ”Arkitekturens Dag er en platform til at komme i kontakt med nye målgrupper”

”Vi ser Arkitekturens Dag som en platform, vi kan bruge til at komme i dialog med andre målgrupper, end dem vi plejer – og det virker!” For Esbjerg Kommune blev Arkitekturens Dag en krog til at involvere lokale unge i byudviklingen. Sekretariatsleder og arkitekt MAA Christina Korsbek Olsen fortæller om projektet.

Foto: Christer Holte

Birgitte Lindegaard Jensen

Indholdsredaktør

+45 29 28 24 57

blj@arkitektforeningen.dk

Hvordan kan man skabe et kvarter i balance, hvor kultur, klima og uddannelse er i centrum? Sådan lød spørgsmålet blandt andet, da Esbjerg Kommune inviterede lokale unge til at udvikle idéer til omdannelsen af byens internationale kvarter over et par måneder – og præsentere deres visioner på Arkitekturens Dag.

Det førte til nye perspektiver på byudviklingen og gav en stemme til en gruppe af borgere, som normalt ikke markerer sig så meget i debatten. Sekretariatsleder og arkitekt MAA Christina Korsbek Olsen, Esbjerg Kommune, fortæller om projektet.

Hvorfor valgte I at bruge Arkitekturens Dag til at udvikle idéer til et konkret byudviklingsprojekt?

”Vi valgte at sætte fokus på Det Internationale Kvarter i Esbjerg, som er et område, hvor der bor over 70 forskellige nationaliteter. På den ene side er det et meget levende kvarter, men på den anden side er der ikke så mange fællesskaber på tværs. Kvarteret rummer både en folkeskole, et universitet, almene boliger og et gammelt villakvarter. Det har lidt af det hele. Vi har ingen masterplan for byudviklingen, men arbejder ud fra en eksplorativ tilgang, hvor vi involverer borgerne så meget som muligt. Her er det relativt nemt at få den ældre generation i tale, men det kan være svært at nå børnefamilierne og den unge målgruppe. Det gav Arkitekturens Dag os en mulighed for.”

Hvordan greb I sagen an?

”Jeg har været med til at udvikle byudviklingsværktøjet BYSTART, som handler om tidlig inddragelse af bæredygtighed i byområder – lang tid før der kommer konkrete byggerier på tegnebrættet. Vores idé var, at vi kunne prøve det af i forskellige sammenhænge over et par måneder. Vi valgte at samarbejde med de lokale ungdomsuddannelser for at give de unge et indblik i bæredygtig byudvikling. Denne teoretiske øvelse blev udmøntet i et fysisk projekt, hvor vi fik hjælp fra en rådgiver til at holde nogle workshops.

De unge fik mulighed for at bygge et midlertidigt byrum med en scene og skabe en udstilling om, hvad bæredygtig udvikling betyder for dem. Det hele kulminerede til Arkitekturens Dag, hvor de studerende fik mulighed for at præsentere deres arbejde over for viceborgmester, stadsarkitekt, eksperter, lokale borgere og deres familier. Det var et signal fra vores side om, at vi tog deres input seriøst.”

Teksten fortsætter længere nede.

Birgitte Lindegaard Jensen

Indholdsredaktør

+45 29 28 24 57

blj@arkitektforeningen.dk

FAKTA

Hvad er Arkitekturens Dag?

Arkitekturens Dag er indstiftet af Den Internationale Arkitektforening, UIA, i 1988 og afholdes hvert år den første mandag i oktober. I Danmark er det Arkitektforeningen, der er tovholder for den årlige begivenhed.

Næste gang falder dagen mandag den 7. oktober, men I kan også bruge dagene før og efter og stadig blive en del af det samlede program.

Årets tema er ‘arkitekturen under forandring’.

“Jeg var imponeret over, at eleverne havde bevæget sig væk fra det glansbillede, vi arkitekter nogle gange har tendens til at skabe.”

Christina Korsbek Olsen, Sekretariatsleder og arkitekt MAA, Esbjerg Kommune

Foto: Christer Holte

Hvad kom eleverne frem til i deres projekter?

”De havde rigtig mange kreative og vilde idéer, som vi nu tager med os i det videre arbejde med at udvikle området. Eleverne byggede en midlertidig plads og udviklede selve udstillingen med fokus på blandt andet klimaforandringer, regnvandshåndtering, og hvordan vi skal bo i fremtiden. Temaer som tryghed, sociale fællesskaber og højt til loftet med plads til områdets skæve eksistenser fyldte også rigtig meget. Og selvfølgelig var nærheden til det grønne og en styrket biodiversitet allestedsnærværende. For eksempel rummer kvarteret i dag en park og nogle boliger, som ligger ved siden af hinanden. Her var der en gruppe, som viste, hvordan man kan bruge arkitekturen som bindeled til at flette de to områder bedre sammen.”

Var der noget, der overraskede dig?

”Jeg var imponeret over, at eleverne havde bevæget sig væk fra det glansbillede, vi arkitekter nogle gange har tendens til at skabe. Inden for byudvikling har vi tidligere set en tendens til meget aktivitetsprægede eller fotogene byrum, og det var de unge ikke særligt interesserede i. De talte slet ikke om smukt eller grimt, højt eller lavt. For dem handlede det mere om at skabe rum, hvor den enkelte føler sig tryg og tilpas – det gav de flere gode bud på.”

“For os giver det rigtig god mening at bruge Arkitekturens Dag som en integreret og aktiv del af et projekt, som allerede er i gang.”

Christina Korsbek Olsen, Sekretariatsleder og arkitekt MAA, Esbjerg Kommune

Hvad fik eleverne ud af at være med?

”De syntes, det var sjovt og spændende at være med, og de gik op i opgaven med liv og sjæl. Jeg oplevede også, at projektet gav en masse stolthed og empowerment til de elever, som kom fra kvarteret. Og de elever, som kom fra andre dele af byen, fik rykket lidt på nogle fordomme. Vi har efterfølgende talt om, hvordan vi kan bruge de mange gode idéer og holde dialogen i gang. Foreløbig har vi bygget et midlertidigt bålsted, og nogle af eleverne fra gymnasiets designlinje vil bygge et insekthotel.”

Hvordan forløb selve arrangementet på Arkitekturens Dag?

”Vi havde en fantastisk dag med taler af viceborgmesteren og stadsarkitekten, og eleverne vise deres idéer. Det var rigtig stort for de unge at få lov til at præsentere, hvad de tænker om deres by. Arrangementet var velbesøgt, men det var primært de unges familie, venner og undervisere, som mødte op. Så I år vil vi gerne have endnu flere lokale esbjergensere i tale, men det kræver nok en styrket kommunikationsindsats fra vores side. Det vil vi have mere fokus denne gang.”

Så I skal også være med i år?

”Ja, nu har vi fundet ud af, hvordan Arkitekturens Dag passer til os, og vi vil gerne gøre den til en tradition. For os giver det rigtig god mening at bruge dagen som en aktiv del af et projekt, som allerede er i gang. Vi ser Arkitekturens Dag som en platform, vi kan bruge til at komme i dialog med andre målgrupper, end dem vi plejer – og det virker!”

Vil du vide mere om Arkitekturens Dag og årets tema?

Læs mere

Arkitekturens Dag falder i år den 7. oktober, og Arkitektforeningen inviterer atter jer – arkitekter, tegnestuer, kommuner, foreninger, fonde, kulturinstitutioner m.fl. – til at være med til at markere dagen med et arrangement. Årets tema er “Arkitekturen under forandring”. Foto: Projekt af Christensen & Co, STED og Primus. Fotograf: Niels Nygaard

Arkitekturens Dag: Inspirationswebinar for arrangører

Læs mere

Inspirationswebinar for dig, der overvejer at holde et arrangement på Arkitekturens Dag. Hør om Vejle Kommunes erfaringer med at bruge dagen som et strategisk dialogredskab til at komme i kontakt med borgerne. Og få tips og tricks fra Landsbyggefonden til at holde det engagerende arrangement. Foto: Vejle set fra fjordindløbet. Fotograf: Vejle Kommune

Inddragelse af lokale skoleelever i Esbjergs Internationale Kvarter. Foto: Christer Holte

Foto: Christer Holte

Tag med til Esbjerg med Arkitekturpolitisk Netværk

Arkitekturpolitik, borgere og interessenter

Esbjerg Kommune er optaget af at udvikle byen i tæt samspil med borgere og interessenter. Vær med, når Arkitektforeningens arkitekturpolitiske netværk mødes i Esbjerg og få indblik i tre projekter, der hver på deres måde er aktuelle for byudviklingen. Dagens program består af oplæg, workshop og byvandring med god mulighed for at netværke og udveksle erfaringer.

Kom med
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +