Akademisk Arkitektforening

kulturarv

Fase to af konkurrence om Nyborg slot og by er skudt i gangEt af landets kulturarvsskatte Nyborg Slot skal forbindes endnu bedre til Nyborg by

Kongefløjen og vagttårnet skal restaureres, der skal opføres nye bygninger, der skal fortolke den tidligere borgstruktur og skabe rammer for nye udstillingsfunktioner. Samtidig skal torvet og området mellem slot og by opgraderes, så der kommer sammenhæng mellem Nyborg by og Nyborg Slot.

Arkitekter søges til herregårdsprojektRådgivere søges til Fremtidens Herregårde


I september blev 12 projektidéer udvalgt til videreudvikling i Fremtidens Herregård. Nu søger kampagnen rådgivere, der kan bistå den videre udvikling af projektideerne.

Siden starten i 2008 har Fremtidens Herregård givet støtte til 24 projekter, der med nye initiativer er med til at sikre og udvikle herregårdenes kulturarv og skabe større livskvalitet i landdistrikterne.

Byggeguide til fredede og bevaringsværdige bygninger

Den vigtigste danske kulturarv?Kulturstyrelsen beder i disse dage danskerne om hjælp til at finde spændende og relevante bud på danske bidrag til det nye europæiske kulturarvsmærke.

Jellingestenenes nye overdækning indvies


På søndag indvier kulturminister Uffe Elbæk de to nye glas/bronze overdækninger, der skal beskytte runestenene i Jelling mod vind og vejr. Overdækningerne er moderne i deres formsprog og gør det muligt at se runestenene tæt på og langt fra.

Da konkurrencen blev udskrevet i 2009 af Kulturarvsstyrelsen med Arkitektforeningen som konkurrencerådgiver kom der 157 forslag ind til, hvordan man kunne beskytte de berømte Jellingsten mod det barske danske vejr.

Stedet tæller


Ny kampagne satser på yderområdernes potentialer


Smukke landskaber, udstrakt kyst, velbevaret bygningsarv, lokalt engagement og plads til udfoldelse. Danmarks yderområder er rige på stedbundne potentialer. Med den 5-årige kampagne Stedet Tæller ønsker Realdania at vise nye veje til, hvordan man kan forbedre livskvaliteten i yderområderne med udgangspunkt i de særlige kvaliteter og potentialer, som findes netop her.

Hjemme i historienBoligstafet: Thomas Martinsen, direktør i Dansk Bygningsarv har fået depechen af Morten Kold, kreativ direktør hos idébureau 2+1. Her er hvad Thomas Martinsen har svaret på spørgsmålet: Hvad er en god bolig for dig - og for andre?

En bolig er et sted, mens et hjem mere er en følelse.

Nu kan der spares på konsulenttimerneArkitekt MAA Ditte Thye beskæftiger sig med bevarende lokalplaner for landsbyer, og efter hendes deltagelse i kursusrækken Bygningsbevaring – Teori og praksis har hun ikke længere brug for konsulentbistand, når det handler om bygningsbevaring under lokalplanprocessen.

Arkitekturens Dag 2007

Temaet for Arkitekturens Dag 2007 var Industrikultur
Men hvorfor Industrikultur? Det 19. og 20. århundredes industrisamfund har på afgørende vis formet det danske kulturlandskab, det danske samfund og danskernes måde at leve og tænke på. Kendskabet til industrisamfundets kulturarv er vigtig for vores evne til at forstå fortiden, handle i nutiden og forme fremtiden. Derfor havde Kulturarvstyrelsen udnævnt 2007 til Industrikulturens År.

Udgiv indhold